Arabic Bulgarian Chinese(Simplified) Chinese(Traditional) English French German Japanese Spanish Polish Portuguese(Brazil) Portuguese(Portugal)

Dasar Privasi

Tarikh Berkuat Kuasa: 6 Jun 2018

Kami mengambil privasi mereka yang menggunakan aplikasi ini sebagai salah satu keutamaan kami yang paling penting dan serius. Privasi anda sebagai pengguna aplikasi kami adalah penting kepada anda dan kami. Ini ialah komitmen kami untuk melindungi maklumat yang terkandung dalam aplikasi ini.

Untuk melindungi privasi anda, kami mengikuti prinsip yang berbeza mengikut amalan di seluruh dunia untuk privasi pelanggan dan perlindungan data. Dasar privasi ini ("Dasar Privasi") telah disusun untuk memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada mereka yang mengambil berat tentang bagaimana maklumat peribadi atau korporat mereka digunakan sama ada berkaitan maklumat itu sendiri atau bersama maklumat lain. Sila baca Dasar Privasi kami dengan teliti untuk memahami cara kami mengumpul, menggunakan, melindungi atau mengendalikan maklumat anda berkenaan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh aplikasi ini ("Perkhidmatan").

Dasar Privasi ini kali terakhir dikemas kini pada 6 Jun 2018. Jika ia berubah, dasar yang disemak akan meliputi tarikh kuat kuasa yang baru dan akan disiarkan di halaman ini. Jika kami membuat sebarang perubahan penting kepada Dasar Privasi, kami akan memaklumkan entiti yang menyediakan aplikasi ini atau kami boleh memaklumkan anda melalui makluman penyiaran pada aplikasi anda.

Dengan menggunakan Perkhidmatan dan/atau terus menggunakan Perkhidmatan berikutan siaran apa-apa pindaan yang merupakan persetujuan anda terhadap Dasar Privasi dan penerimaan apa-apa perubahan kepada Dasar Privasi.


Kami mengikuti piawaian yang diterima umum untuk melindungi data peribadi yang dikemukakan kepada kami, semasa penghantaran dan sebaik sahaja kami menerimanya. Sila ambil perhatian bahawa tiada perkhidmatan benar-benar selamat. Untuk maklumat lanjut mengenai amalan keselamatan kami, sila hubungi syarikat yang menyediakan aplikasi ini atau jabatan Mesra Pelanggan kami.


Untuk memuat turun dan melog masuk ke aplikasi ini, anda perlu menyediakan akaun dan mendaftar. Dengan berbuat demikian, anda dikehendaki mencipta akaun dan untuk berbuat demikian, sila berikan maklumat berikut: ID akaun anda (ditentukan oleh syarikat yang menyediakan aplikasi ini), nama pertama dan nama akhir, sebarang alamat e-mel dan kata laluan yang anda akan cipta (secara kolektif dirujuk sebagai "Maklumat Pengguna Akhir").

Kami tidak akan memberikan, berkongsi atau menjual Maklumat Pengguna Akhir kepada mana-mana orang atau entiti kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Dasar Privasi ini. Walau bagaimanapun, kami boleh menggunakan Maklumat Pengguna Akhir untuk tujuan-tujuan berikut termasuk:


Apabila memuat turun Aplikasi ini, anda mungkin diminta untuk memberi akses kepada perkara berikut:

  1. Identiti
  2. Kalendar
  3. Foto/Media/Fail
  4. Mikrofon
  5. Sambungan Wi-Fi
  6. ID Peranti
Sila ambil perhatian terhadap perkara berikut:


Untuk tujuan analisis, platform kami juga mungkin mempunyai akses kepada maklumat peranti seperti jenis peranti, versi, sistem operasi, dan jenis serta versi pelayar (jika berkenaan) bersama maklumat mengenai penggunaan Perkhidmatan anda. Anda bersetuju bahawa kami boleh menganalisis penggunaan Perkhidmatan anda. Ini mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada membantu menyelesaikan masalah yang mungkin berdasarkan peranti yang anda gunakan, analisis tentang cara anda menggunakan Aplikasi, kandungan yang anda lihat, masa yang dihabiskan untuk kandungan dan penggunaan ciri Aplikasi yang berbeza. Kami juga mungkin mendapatkan maklumat daripada pihak ketiga, termasuk Google Analytics, dan menggabungkannya dengan maklumat yang kami kumpulkan. Kami kemudian akan berkongsi analisis sedemikian dengan cara yang diagregatkan dan tidak boleh dikenal pasti kepada anda syarikat yang telah menyediakan anda dengan Aplikasi. Kami juga berhak untuk mendapatkan maklum balas daripada anda. Semasa menggunakan aplikasi ini, anda memberi kebenaran kepada kami untuk menggunakan dan berkongsi maklumat ini dengan cara yang diagregatkan dan tidak boleh dikenal pasti. Anda juga bersetuju dengan kami untuk meminta maklum balas dan berkongsi maklum balas tersebut dengan cara yang diagregatkan dan tidak boleh dikenal pasti.


Kami mengalu-alukan soalan atau komen anda mengenai Dasar Privasi ini. Untuk berbuat demikian, anda boleh menghantar e-mel kepada CustomerCare@APPriseMobile.com.