Arabic Bulgarian Chinese(Simplified) Chinese(Traditional) English French German Japanese Malay Spanish Portuguese(Brazil) Portuguese(Portugal)

Polityka prywatności

Obowiązuje od: 6 czerwca 2018 r.

Prywatność użytkowników tej aplikacji jest jednym z naszych podstawowych i najważniejszych priorytetów. Twoja prywatność jako użytkownika naszej aplikacji jest ważna zarówno dla Ciebie, jak i dla nas. Zobowiązujemy do ochrony informacji zawartych w tej aplikacji.

Chroniąc Twoją prywatność, przestrzegamy różnych zasad zgodnie z obowiązującymi na całym świecie praktykami w zakresie ochrony prywatności klientów i ochrony danych. Niniejsze zasady ochrony prywatności („Zasady ochrony prywatności”) zostały opracowane, aby lepiej służyć osobom, które chcą wiedzieć, w jaki sposób ich dane osobowe lub informacje firmowe są wykorzystywane jako takie lub w połączeniu innymi informacjami. Prosimy uważne zapoznać się z naszymi Zasadami ochrony prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, chronimy lub w inny sposób przetwarzamy dane użytkowników w powiązaniu z usługami świadczonymi w ramach tej aplikację („Usługi”).

Niniejsze Zasady ochrony prywatności zostały ostatnio zaktualizowana 6 czerwca 2018 roku. Jeśli ulegną zmianie, zaktualizowane zasady będą zawierać nową datę wejścia w życie i zostaną opublikowane na tej stronie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w Zasadach ochrony prywatności, powiadomimy o tym podmiot udostępniający tę aplikację lub możemy powiadomić użytkowników, umieszczając komunikat ostrzegawczy w aplikacji.

Korzystanie z Usług i (lub) dalsze korzystanie z Usług po wprowadzeniu dowolnych zmian oznacza akceptację przez użytkownika Zasad ochrony Prywatności oraz wszelkich aktualizacji tych Zasad.


Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Proszę pamiętać, że żadna usługa nie jest całkowicie bezpieczna. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z firmą dostarczającą tę aplikację lub z naszym Działem Obsługi Klienta.


Aby pobrać tę aplikację i zalogować się w niej, musisz założyć konto i zarejestrować się. Gdy to uczynisz, musisz utworzyć konto i podać następujące informacje: identyfikator konta (ustalony przez firmę udostępniającą aplikację), imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, które utworzysz (zwane łącznie „Danymi użytkownika końcowego”).

Nigdy nie podajemy, nie udostępniamy ani nie sprzedajemy Danych użytkownika końcowego żadnej osobie ani podmiotowi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Możemy jednak wykorzystywać Dane użytkownika końcowego w następujących celach, a mianowicie:


Podczas pobierania tej aplikacji może pojawić się monit o udzielenie dostępu do następujących informacji:

  1. Danych identyfikacyjnych
  2. Kalendarza
  3. Zdjęć/Mediów/Plików
  4. Mikrofonu
  5. Połączenia Wifi
  6. Identyfikatora urządzenia
Proszę pamiętać o następujących sprawach:


W celach analitycznych nasza platforma może mieć również dostęp do innych informacji o urządzeniu, jak np. typ urządzenia, wersja, system operacyjny oraz rodzaj i wersja przeglądarki (jeśli dotyczy), jak również informacji na temat korzystania z Usług przez użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na analizę tego, jak korzysta z Usług. Może to obejmować między innymi pomoc w rozwiązywaniu problemów odpowiednio do używanego przez niego urządzenia, analizę korzystania z Aplikacji, przeglądanych materiałów, czasu poświęconego na przeglądanie materiałów i korzystanie z innych funkcji Aplikacji. Możemy również uzyskiwać informacje od osób trzecich, w tym Google Analytics i łączyć je ze zgromadzonymi przez nas informacjami. Możemy następnie udostępnić taką analizą firmie, która dostarczyła Aplikację, w postaci zagregowanej i uniemożliwiającej identyfikację użytkownika. Mamy również prawo prosić użytkownika o opinie. Korzystając z tej aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie i udostępnianie tych informacji w postaci zagregowanej i uniemożliwiającej identyfikację. Użytkownik wyraża również zgodę na otrzymywanie próśb o wyrażenie opinii i udostępnianie tych opinii w postaci zagregowanej i uniemożliwiającej identyfikację.


Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania lub komentarze dotyczące niniejszych Zasad ochrony Prywatności. Można je kierować na adres  CustomerCare@APPriseMobile.com.